"A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ" - konkurs plastyczny

2017-05-11 09:07
Galeria

  

W związku z nadchodzącym Dniem Matki gminny ośrodek kultury serdecznie zaprasza wszystkie dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowiec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „A ja wolę moją mamę”.

Celem konkursu jest uświadomienie dziecku więzi rodzinnych, kształtowanie twórczego myślenia oraz kształtowanie umiejętności plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU „A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ”

1.Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, ul. Widokowa 10, Łączka, 43-426 Dębowiec.

2. Termin:
Prace należy składać osobiście w budynku gminnego ośrodka kultury do dnia 31.05.2017 r.
Finał konkursu odbędzie się podczas Koncertu z okazji Dnia Matki w Parku przy tężni solankowej w Dębowcu  w dniu 4 czerwca 2017 r.

3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowiec.

4. Cele:
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
- uświadamianie dziecku więzi rodzinnych
- rozumienie znaczenia cech charakteru i umiejętne ujęcie charakterystyki postaci
- kształtowanie twórczego myślenia
- kształtowanie umiejętności plastycznych

5. Warunki uczestnictwa:
- dowolna technika i forma
- dopuszczalna ilość prac – 1 od uczestnika
- metryczka na każdej pracy
- terminowość zgłoszeń

6. Kryteria oceny:
- walory artystyczne
- oryginalność pomysłu i formy
- estetyka pracy
- samodzielność wykonania i pomysłu

7. Postanowienia końcowe:
Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Zapraszamy do udziału !

Facebook