Program uroczystości 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych Dębowiec 13.02.2016r.

Godz. 10.00 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Dębowcu

- otwarcie wystawy militarnej

- wystawa zbiorów: Piotra Wybrańca z Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych
w Wiśle, Pawła Mosznera z Fundacji Delta im. Cichociemnych i Spadochroniarzy PSZ, Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Zbigniewa Powojewskiego, Zbigniewa Legierskiego, Henryka Białowąsa, GRH POŁUDNIE – Polscy Spadochroniarze Wojskowi.

- pokazy składania spadochronów

- wystawa broni Pawła Mosznera z Fundacji Delta im. Cichociemnych i Spadochroniarzy PSZ oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Strzelców i Kolekcjonerów Militariów

W trakcie wystawy czynny będzie tor małego komandosa oraz strzelnica ASG dla dzieci.

 

Godz. 10.30 – sale prelekcyjne (nr 14 i 15 )Szkoły Podstawowej w Dębowcu

- pokazy multimedialne przygotowane przez Fundację Delta im. Cichociemnych
i Spadochroniarzy PSZ oraz Klub Spadochronowy Sił Specjalnych, Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Sławomira Snopka.
Spotkanie z kpt. Aleksandrem Tarnawskim – cichociemnym ps. „Upłaz”

 

Godz. 13.00 – przy kamieniu w centrum Dębowca

- oficjalne rozpoczęcie uroczystości rocznicowych
- nabożeństwo ekumeniczne

- przemówienia – Wójt i zaproszeni goście

- składanie wieńców i kwiatów

 

Godz. 14.30 – uroczysty przemarsz na teren przy ul. Osiedlowej
- skoki spadochronowe,

- inscenizacja podjęcia "Cichociemnych" w wykonaniu Fundacji Delta im. Cichociemnych
i Spadochroniarzy PSZ oraz Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 

Od godz. 12.00  w namiocie przy Urzędzie Gminy wydawana będzie wojskowa grochówka.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
(Łączka, ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec) tel.: 33 858 83 51 oraz 512 298 558 

 

Urząd Gminy w Dębowcu
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

 

Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle

ul. Przylesie 1A, 43-460 Wisła tel. 694 616 530

 

Powiat Cieszyn
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Facebook