Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

a) przy segregacji - 10,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

b) bez segregacji - 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

 2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne:

       I) Przy segregacji

a)      za pojemnik 120 l - 20,00 zł

b)     za pojemnik 120 l - 20,00 zł  -w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych,

c)      za pojemnik 240 l - 24,00 zł,

d)     za pojemnik 900 l - 47,00 zł,

e)     za pojemnik 1100 l - 65,00 zł.

 

              II) Bez segregacji

a)      za pojemnik 120 l - 22,00 zł

b)     za pojemnik 120 l - 22,00 zł  -w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych,

c)      za pojemnik 240 l - 28,00 zł,

d)     za pojemnik 900 l - 60,00 zł,

e)     za pojemnik 1100 l - 71,00 zł.

Facebook