"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębowiec"

Celem głównym operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Dębowiec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki realizacji 13,68 km kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gumna, Ogrodzona, Kostkowice oraz Łączka. Celami szczegółowymi operacji są:

- zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia wód biogenami poprzez ograniczenie ryzyka ich przedostania się do środowiska naturalnego ze 108 gospodarstw,

- poprawa warunków życia 544 mieszkańców poprzez podniesienie standardów środowiskowych w gminie,

- poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego miejscowości Gumna, Ogrodzona, Kostkowice i Łączka, pośrednio dla całej gminy poprzez wzrost jakości środowiska naturalnego. 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowita wartość inwestycji: 5 716 460,17 zł

Wartość dofinansowania:

PROW: 1 987 291,00 zł

WFOŚiGW: 1 236 314,48 zł

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook