"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum" dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Gminna Binlioteka Publiczna. W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie rocznego zużycia energii o ok. 65%. Redukcji ulegnie również emisja CO2 do atmosfery.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 2 878 803,06 zł

Wartość dofinansowania: 1 911 327,46 zł

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook