"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Dębowiec poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dębowiec i Ogrodzona"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 1.216.587,73 zł

Wartośc dofinansowania: 739.116,00 zł

Facebook