"Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 148.152,86 zł

Wartość dofinansowania: 89.592,00 zł

Facebook