Azbest

  • Azbest

Azbest jest to włóknisty materiał nieorganiczny (w wielu państwach znany pod nazwą lnu kamiennego lub bawełnianego kamienia). Jego największą zaletą jest odporność na wysokie temperatury. Po nagrzaniu do 350°C odporność mechaniczna włókien azbestu spada zaledwie o 20% (spowodowane to jest usunięciem części wody). Natomiast po przyjęciu wody z wilgotnego otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C powoduje całkowite odparowanie wody i  nieodwracalne zniszczenie materiału (włókna tracą elastyczność i zaczynają się kruszyć).

 

W 2015 r. przeprowadzono inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębowiec.

W sumi na obszarze Gminy Dębowiec na terenie osób fizycznych i osób prawnych zewidencjonowano 207 posesji (312 obiektów) na których zlokalizowano pokrycia azbestowe, z czego:

  • 199 posesji (297 obiektów) osób fizycznych,
  • 8 posesji (15 obiektów) należących do osób prawnych.

 

W trakcie inwentaryzacji zewidencjonowano 39.445 m2 wyrobów zawierających azbest (w tym rury kominowe) to odpowiada około 434,446 Mg, w tym:

  • 29.974 m2 /mb tj 330,265 Mg na terenie osób fizycznych,
  • 9.471 m2 tj. 104,181 Mg na terenie osób prawnych.

 

Udzieleanie dofinanaowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest:

Facebook