Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

KONTAKT:

 • Adres: ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
 • Telefon: 33 856-22-42, tel. kom. 501-967-411
 • Fax: 33 856-22-42
 • E-mail: gops@debowiec.cieszyn.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 16.30
piątek 7.30 - 14.30

 

PRACOWNICY:

 • Kierownik GOPS: Łucja Stolpa
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnych, Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz świadczenie wychowawcze „500+”: Agnieszka Pawińska , Justyna Wawrzacz
 • Pracownicy socjalni:
 • Ilona Matuszek: Sołectwa – Ogrodzona, Iskrzyczyn
 • Dorota Hanzel: Sołectwa – Gumna, Kostkowice, Łączka oraz ulice
  w Dębowcu: Katowicka, Ogrodowa, Polna, Żniwna
 • Joanna Czyrko: Dębowiec (z wyłączeniem ulic: Katowicka, Ogrodowa, Polna, Żniwna), Simoradz
 • Asystent rodziny: Benigna Mońko
 • Główna księgowa: Magdalena Szymczak
 • Księgowa/sekretarka/referent ds. funduszy alimentacyjnych/obsługa stypendiów szkolnych: Magdalena Michalska

 

KONTAKT MAILOWY:

 • lucja.stolpa@debowiec.cieszyn.pl
 • agnieszka.pawinska@debowiec.cieszyn.pl
 • justyna.wawrzacz@debowiec.cieszyn.pl
 • ilona.matuszek@debowiec.cieszyn.pl
 • dorota.hanzel@debowiec.cieszyn.pl
 • joanna.czyrko@debowiec.cieszyn.pl
 • magdalena.michalska@debowiec.cieszyn.pl
 • magdalena.szymczak@debowiec.cieszyn.pl
Strony:
Facebook