INFORMACJA

2019-07-31 08:17

 Wójt Gminy Dębowiec informuje, iż rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy na rok 2020 i istnieje możliwość składania wniosków do budżetu.

Mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe, inne podmioty z terenu gminy, rady sołeckie, sołtysi i radni mogą składać, do dnia 20 września 2019 roku, wnioski do projektu budżetu na 2020 rok. Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowiec.

Wniosek powinien zawierać m.in.: nazwę proponowanego zadania, opis zadania, uzasadnienie realizacji oraz szacunkowy koszt realizacji. Wzór wniosku w załączeniu.

Dodał: Dorota Krzyżanek
Facebook