Konsultacje społeczne

 
 • konsultacje.jpg

  FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  2017-09-25 06:54
 • Konsultacje społeczne dotyczące stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu

  2017-08-12 09:38

  Celem konsultacji jest  rozpoznanie stanowiska mieszkańców gminy w sprawie projektu uchwały.

  Konsultacje mają  formę konsultacji internetowych (e-konsultacji).

  Arkusz zgłaszania opinii dotyczącej projektu w/w uchwały należy wypełnic na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl od dnia 25 września 2017 r. do dnia 02 października 2017 r.

 • Konsultacje społeczne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

  2014-12-03 15:03

  Informuję, że w ramach realizacji projektu pn. ''Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym'' odbędą się konsultacje społeczne dla następujących dokumentów:

  - ''Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego'',
  - ''Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego'',
  - ''naliza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego'',
  - ''Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020''

  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną dnia 11 grudnia 2014r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Facebook