Przyznano nagrody Wójta Gminy Dębowiec ”LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA”

2019-07-31 08:16

Informujemy, że Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody „Laur Dębowego Liścia (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 137/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016r.) przyznała tegoroczne Laury dla następujących osób i organizacji:

Remigiusz Hanusek z Łączki - za wieloletnią działalność na rzecz OSP, umacnianie i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dębowiec

Danuta Kajzar z Simoradza – za aktywną działalność społeczną dla miejscowości Simoradz

Kazimierz Dawidczyk z Ogrodzonej -  za długoletnią pracę na rzecz OSP w Ogrodzonej oraz działalność społeczną

Stanisław Badura z Gumien – za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Sołectwa Gumna

Krzysztof Wardas z Gumien – za aktywne działania na rzecz mieszkańców Gminy, pomoc i zaangażowanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowcu – za wszechstronną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej

Oliwia Hławiczka z Łączki - za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

Gospodarstwo Pasieczne Halina Buchalik z Kostkowic – za szeroką promocję Gminy Dębowiec w regionie oraz działalność edukacyjną

 

Honorowa Nagroda

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Simoradza – za całokształt działalności na rzecz Gminy

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych.
Gratulujemy Laureatom!

Dodał: Sławomir Gardas
Facebook