Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” zaprasza do udziału w naborach w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,

2019-09-10 11:06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” zaprasza do udziału w naborach w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,
LGD ogłasza nabór wniosków dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turysyki/okołoturystyki.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez- przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Termin składania wniosków:
20.09.2019r. -04.10.2019r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Cieszyńska Kraina”
ul. Mickiewicza 9
43-430 Skoczów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina”
tel.: (033) 487 49 42,
adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KONSULTACJE !

Dodał: Jan Wajdzik
Facebook