Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I.  Podstawa Prawna

·     art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

 

II. Wymagane wnioski

·         Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

III.      Wymagane załączniki

a) opłata skarbowa

b) oświadczenie

IV.  Dokumenty do wglądu

·         brak

V. Opłaty

·         Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł (część I ust 36 pkt 9a.załącznika ustawy o opłacie skarbowej)

·         Opłatę o której mowa w ust, l, wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

·         ok. 1 miesiąc

VII.  Miejsce załatwienia sprawy

·         ul. Katowicka 6, pokój nr 1, tel. 033 853 38 81 wew.27

VIII. Godziny pracy

·         pn. wt. śr. 7:30- 15:30, czw. 7:30 - 16:30, pt. 7:30 - 14:30

IX.  Jednostka odpowiedzialna

·         Referat Gospodarki Wiejskiej

Facebook