Wykaz ras psów uznanych za agresywne

  • Wykaz ras psów uznanych za agresywne
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów* :
    1)    amerykański pit bull terrier;
    2)    pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
    3)    buldog amerykański;
    4)    dog argentyński;
    5)    pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
    6)    tosa inu;
    7)    rottweiler;
    8)    akbash dog;
    9)    anatolian karabash;
    10)    moskiewski stróżujący;
    11)    owczarek kaukaski.
* zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)
 

 

Facebook