ZEBRANIE WIEJSKIE W GUMNACH

2019-09-12 11:36

ZEBRANIE WIEJSKIE odbędzie się dnia 19 września (czwartek) o godz. 18.00 w GOK Gumna.

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór sekretarza zebrania
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
6. Omówienie i uchwalenie wniosków do funduszu sołeckiego 2020
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania

Dodał: Katarzyna Spaczek
Facebook