ZEBRANIE WIEJSKIE W ŁĄCZCE

2019-09-10 14:30

W dniu 18.09.2019r. o godz. 18:00 w GOKSiT (Łączka, ul. Widokowa) odbędzie się zebranie wiejskie, na które zapraszamy mieszkańców Łączki.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Omówienie bieżących spraw sołectwa.
  6. Omówienie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2020r.
  7. Omówienie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2020r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.
Dodał: Katarzyna Spaczek
Facebook