Zestawienie organizacji

Kluby sportowe
1 Ludowy Klub Sportowy Iskra w Iskrzyczynie 43-426 Dębowiec,
Iskrzyczyn, ul. Mirów 2
2 Ludowy Klub Sportowy Strażak 43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
4 Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec

43-426 Dębowiec,
ul. Szkolna 3

 

 

Uczniowskie Kluby Sportowe

Lp Nazwa stowarzyszenia Kod,
Miejscowość,
Ulica, numer
1 Uczniowski Klub Sportowy Dębowianka 43-426 Dębowiec, ul. Szkolna 3

 

Stowarzyszenia

Lp Nazwa stowarzyszenia Kod,
Miejscowość,
Ulica, numer
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Simoradzu

43-426 Dębowiec, Simoradz,
ul. Skoczowska 6

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu 43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 4
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach 43-426 Dębowiec, Gumna 104
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie 43-426 Dębowiec, Iskrzyczyn, ul. Wiejska 9/1
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach

43-426 Dębowiec,
Kostkowice, ul. Dworska 1

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej

43-426 Dębowiec, Ogrodzona 99

7

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie

43-426 Dębowiec, ul. Szkolna 3

8 Towarzystwo Katechetyczne Jonasz 43-426 Dębowiec, Kostkowice,
ul. Samlowiec 17


 

Dodał: Dorota Krzyżanek
Facebook